Uvodna riječ
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

UDRUŽENJE POMORSKIH KAPETANA CRNE GORE (UPKCG), osnovano je u Kotoru 13.08.2012., a upisano u Registar Nevladinih Udruženja MUP-a CG dana 11.12.2012.godine.

UPKCG nastavlja sa misijom i djelovanjem Udrženja Pomorskih Kapetana Trgovačke Mornarice Crne Gore – Kotor, koje je u skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl. List RCG", br.27/99, 09/02, 30/02, "Sl. List CG", br. 11/07) moralo biti re- organizovano.

 

UDRUŽENJE POMORSKIH KAPETANA CRNE GORE je nevladino, strukovno, dobrovoljno i neprofitno udruženje.

Cilj udruženja je podsticanje održivog pomorstva kroz djelovanje u oblasti pomorskog ljudskog resursa, sa naglaskom na status pomorskih kapetana/ica, pomorskog zakonodavstva, očuvanja i
zaštite životne sredine, pomorske privrede i pomorske tradicije.

Član/ica Udruženja može biti svako lice koje ima Ovlašćenje o osposobljenosti za zapovjednika broda od 500 BRT ili više, a koje prihvata Ciljeve i Statut Udruženja, na osnovu preporuke
jednog od članova/ica.

 

Udruženju nije dozvoljeno da direktno ili indirektno učestvuje ili interveniše u bilo kojoj političkoj kampanji u ime ili protiv bilo kog kandidata za javnu službu.

Moto Udruženja je Plutarhova izreka "Navigare necesse est - Vivere non est necesse".

Dan Udruženja je 19. decembar.

 

Žiro račun kod Hipotekarne banke AD , Filijala Kotor : 520-360700-10
Žiro račun za uplate iz inostranstva : Udruženje Pomorskih Kapetana Crne Gore , Kotor
Hipotekarna Banka AD , Podgorica , Swift : HBBAAMEPG
Iban : ME25520042000000104578
Intermediary bank : Commnerzbank ag Frankfurt; Swift COBADEFF

Satelit